MTK: Kött- och mjölkproduktionen behövs för att trygga livsmedelstryggheten

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK försvarar de betande korna på den internationella matdagen. Bild: Ari Sundberg/SPT

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ondgör sig över klimatdebatten som enligt förbundet allt oftare skuldbelägger både bönder och konsumenter.

– Diskussionen om den globala matdiskussionen och vårt jordbruk har gått överstyr. Jordbrukarna upplever klimatdebatten om köttet och mjölken som orimlig och skuldbeläggande eftersom maten skulle ta slut utan deras insatser, säger MTK:s ordförande Juha Marttila i ett pressmeddelande.

Förenta Nationernas internationella matdag uppmärksammas på onsdagen. Syftet med matdagen är att fästa uppmärksamhet vid vikten av livsmedelstrygghet med devisen #ZeroHunger.

– Såväl växtodlingen som den ansvarsfulla djurhushållningen behövs. Det finns en stor global efterfrågan på våra köttprodukter eftersom vår vattenkonsumtion är ansvarsfull och vi endast ger antibiotika till sjuka djur. Våra svin har knorren kvar och kycklingarna har sina näbbar till skillnad från läget i stora jordbruksländer, säger Marttila.

MTK försvarar odlingen av foder av klimatskäl. Odlingen av ensilage binder kol effektivt och förbättrar jordmånen. Betande kor och får bidrar till förbättrad artrikedom på ängsmarker, uppger MTK i pressmeddelandet.

MTK fäster även uppmärksamhet vid den globala tillgången på livsmedel. MTK samarbetar med biståndsorganisationen FFD, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund, ProAgria och sällskapet Pellervo för att stödja det afrikanska jordbruket.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning