MTK grundar egen arbetsförmedling

Enligt MTK är det en brokig skara av olika säsongsjobb som erbjuds. Bild: HBL-arkiv

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK grundar en egen arbetsförmedling. Syftet med den nya tjänsten är att underlätta förmedlingen av säsongsbundna jobb.

Den nya arbetsförmedlingen ska i huvudsak betjäna landsbygdens behov av arbetskraft, uppger Yle. Enligt MTK:s uppskattning finns det för tillfället säsongsarbeten som kunde sysselsätta upp till 15 000 personer.

Bristen på säsongsarbetskraft känns bland annat av i Korsholm.

– Under sommaren är det lättare att hitta arbetskraft då de studerande har ledigt men mellan augusti och oktober eller i början av maj är det svårt att rekrytera folk, säger jordbrukaren Henrik Finne till Yle.

Enligt MTK är det en brokig skara av olika säsongsjobb som erbjuds. Det kan handla om allt från renoveringsarbeten, bärplockning och skogsarbete till plöjning av åkrar.

– Vi vill göra det lättare för arbetstagarna att hitta de säsongsbundna jobben och samtidigt betjäna företagarnas behov, säger styrelseordförande Juha Marttila på MTK.

MTK vill också hjälpa arbetslösa att hitta tillfälliga jobb som uppfyller den nya aktiveringsmodellens villkor. Den nätbaserade arbetsförmedlingen innehåller därtill olika tjänster för fakturering, beskattning och utbetalning av löner.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning