MT: Var fjärde finländare vill ha en EU-armé

Maaseudun Tulevaisuus frågade vad drygt tusen finländare tycker om en EU-armé. 40 procent motsätter sig ett gemensamt europeiskt försvar. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Enligt Maaseudun Tulevaisuus tycker var fjärde finländare att EU ska fördjupa försvarssamarbetet och grunda en gemensam europeisk armé. Cirka hälften av SFP:s EU-kandidater stöder förslaget

26 procent av finländarna tycker att EU-länderna borde ha ett gemensamt försvar, skriver tidningen Maaseudun Tulevaisuus. 40 procent motsätter sig tanken och 34 procent har ingen åsikt i frågan.

Svaren framgår av en enkät som Maaseudun Tulevaisuus har låtit göra. 35 procent av männen är för en gemensam EU-armé och 42 procent är emot. Bland kvinnorna är 17 procent för en gemensam armé medan 38 är emot.

SFP:s EU-valskandidater förhåller sig mest positiva till ett utökat europeiskt försvarssamarbete. Ungefär hälften av kandidaterna är enligt Maaseudun Tulevaisuus för ett gemensamt försvar.

Drygt 1 000 finländare svarade på enkäten som genomfördes av Kantar TNS mellan den 18 och 24 april.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning