MT: Var fjärde finländare vill ha en EU-armé

Maaseudun Tulevaisuus frågade vad drygt tusen finländare tycker om en EU-armé. 40 procent motsätter sig ett gemensamt europeiskt försvar. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Enligt Maaseudun Tulevaisuus tycker var fjärde finländare att EU ska fördjupa försvarssamarbetet och grunda en gemensam europeisk armé. Cirka hälften av SFP:s EU-kandidater stöder förslaget

26 procent av finländarna tycker att EU-länderna borde ha ett gemensamt försvar, skriver tidningen Maaseudun Tulevaisuus. 40 procent motsätter sig tanken och 34 procent har ingen åsikt i frågan.

Svaren framgår av en enkät som Maaseudun Tulevaisuus har låtit göra. 35 procent av männen är för en gemensam EU-armé och 42 procent är emot. Bland kvinnorna är 17 procent för en gemensam armé medan 38 är emot.

SFP:s EU-valskandidater förhåller sig mest positiva till ett utökat europeiskt försvarssamarbete. Ungefär hälften av kandidaterna är enligt Maaseudun Tulevaisuus för ett gemensamt försvar.

Drygt 1 000 finländare svarade på enkäten som genomfördes av Kantar TNS mellan den 18 och 24 april.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39