MT: Presidenten ska representera gemensamma värderingar

Presidentens viktigaste egenskap är att vara förebild för gemensamma värderingar, anser det finska folket. Terrorismbekämpning är också högt på väljarnas önskelista. Natofrågan upplevs däremot inte som lika viktig.

I en enkät som Maaseudun Tulevaisuus har låtit göra anser nio av tio finländare att det är ganska viktigt eller viktigt att presidenten talar om saker som berör finländare. Nästan lika viktigt är det att presidenten jobbar för att motverka terrorism.

Natofrågan hör inte till väljarnas högsta prioriteringar. Det är bland annat viktigare att presidenten har bra relationer till stormaktsländerna, i synnerhet till Ryssland.

Knappt hälften av de som har svarat på enkäten vill öka på presidentens inflytande i inrikespolitiken.

1 072 personer i åldern 18-79 svarade på enkäten, som gjordes av Kantar TNS.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning