MT: Majoriteten av finländarna vill ha kvar köttet och mjölken på offentliga restauranger

På landsbygden anser hela 73 procent att man inte ska minska på andelen rätter som innehåller kött och mjölk på offentliga restauranger. Bild: SPT

Stadsbor är mer positivt inställda till förslaget att minska på kött– och mjölkkonsumtionen än de som bor på landsbygden.

På tisdagen meddelade Unicafe att de slutar servera nötkött i sina studentrestauranger. En stor del av finländarna vill däremot ha kvar både köttet och mjölken, visar en enkät som tidningen Maaseudun Tulevaisuus låtit göra.

Av de tillfrågade säger över hälften att de inte vill minska på andelen kött och mjölk vid offentliga restauranger. I enkäten frågade man om man borde minska på kött– och mjölkkonsumtionen på grund av klimatskäl.

Majoriteten, 62 procent, är emot påståendet medan en knapp tredjedel, 28 procent, anser att vi borde äta mindre kött- och mjölk på grund av klimatskäl.

Det finns tydliga skillnader i åsikterna i städer och på landsbygden. 55 procent av stadsborna är emot förslaget att servera mindre kött– och mjölkprodukter på offentliga restauranger. På landsbygden anser hela 73 procent att man inte ska minska på andelen rätter som innehåller kött och mjölk.

1 100 personer deltog i enkäten som gjordes av Kantar TNS Agri.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning