MT: Forbes Finlandsredaktion sade upp sig - "jobbet stred mot journalistetiska regler"

Bild: Forbes Suomi

Den ekonomiska tidskriften Forbes Finlandsredaktion har sagt upp sig, skriver Maaseudun Tulevaisuus. Orsaken är att tremannaredaktionen hyser ett bristande förtroende för tidskriftens lettiska utgivare.

– Det saknades verksamhetsförutsättningar för att arbeta. Orsaken var inte Forbes eller tidningens format, säger Nina Broström som hade anställts som chefredaktör.

Forbes Finlands lettiska utgivare Arkadijs Steimans och kommersiella direktör Fredrik Nars säger att journalisterna inte klarade av att producera innehåll för tidningen enligt den överenskomna linjen.

Broström säger i sin tur att det utan överenskommelser hade planerats jobb för redaktionen som stred mot Finlands journalistetiska regler.

Den berömda amerikanska tidskriftens första finska nummer skulle ges ut i slutet av februari men utgivningen har nu skjutits upp med en månad.

Uppdatering 31.1.2017:

Fredrik Nars önskar tillägga följande citat:

– Gällande etik så hör det Forbes linje att alltid göra det tydligt för läsaren vad som är redaktionellt innehåll och vad som är betalt innehåll, må det sedan vara annonser eller advertorialer. Forbes Finland kommer att följa Opinionsnämnden för massmediers regel som lyder "Gränsen mellan annonser och redaktionellt material ska hållas klar. Smygreklam ska avvisas."

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning