MT: Andelen som befrias från militären har ökat betydligt

År för år ökar andelen ungdomar som befrias från värnplikten på grund av hälsoproblem, skriver Maaseudun Tulevaisuus. Mest har de mentala problemen ökat.

Under de drygt tio senaste åren har andelen som befrias i en årskull ökat från 8 till 17 procent.

Nästan hälften befrias på grund av mentala problem eller beteendestörningar, och här har andelen ökat klart.

Av de som tillfälligt befrias kallas ungefär en fjärdedel in i ett senare skede.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46