Motvilligt Irland inkasserar Applemiljarder

Bild: Lehtikuva/AFP/Ozan Kose

Irland har nu tagit emot hela den omdebatterade skatteskulden om totalt över 14 miljarder euro från Apple. Men Dublin hade helst avstått från miljardintäkterna.

EU-kommissionen slog i augusti 2016 fast att Irland hade gett Apple otillbörliga skattelättnader. Därför dömdes Apple att betala tillbaka 12,1 miljarder euro plus ränta till Irland. Men varken Irland eller Apple ansåg att avtalet mellan de två parterna innehöll några oegentligheter och därför har de båda två överklagat kommissionens beslut. Irland valde dock att inkassera skatteskulden för att slippa en stämning från kommissionen.

Enligt Irlands finansdepartement håller man för närvarande på att gå igenom överklagan som därefter kommer att lämnas in till EU-domstolen. Finansdepartementet räknar med att fallet tar ytterligare flera år att lösa.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46