Motsägelsefull information kring vården

Under den pågående coronapandemin har man fått vänja sig vid ett massivt flöde av information, som ofta är motsägelsefull beroende vem som uttalar sig.

Ett exempel på att den högra handen inte vet vad den vänstra gör får man då ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar i Borgå Jeff Westerlund säger att man har färre patienter än vanligt på de vanliga mottagningarna (HBL 19.5). Det är knappast konstigt då det samtidigt på stadens hemsida står att "Icke brådskande tider till tandvård och hälsocentralen reserveras inte för närvarande".

Med en sådan instruktion är det väl knappast märkligt att man har färre patienter. Hur och när dessa köer i framtiden skall klaras upp är naturligtvis en annan sak.

Bo-Gustaf Jacobsson, Borgå

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning