Motiverat med språkmedel åt ÅUCS

Det är behjärtansvärt att Svenska kulturfonden använder medel för att förbättra den svenskspråkiga servicen vid Åbo universitets centralsjukhus.

Det är behjärtansvärt att Svenska kulturfonden använder medel för att förbättra den svenskspråkiga servicen vid Åbo universitets centralsjukhus såsom framgår av en artikel (HBL 17.2). Jag har inte för vana att i tid och otid klaga på den svenskspråkiga servicen eftersom jag kommer från Åland och till lust och leda hört hur ålänningarna ofta kommer med kritik in absurdum beträffande språket. Situationen underlättas för min del av att jag numera klarar vanlig konversation hyggligt på finska.

Låt mig ändå komma med viss kritik, vid en vistelse på nämnda sjukhus frågade jag en sjukskötare om man hade tillgång till en läkare som kunde förklara vissa termer på svenska eftersom de kan vara svåra för en icke bevandrad. Men då blev hon förbannad och undrade ordagrant att med vilken rätt kunde jag framställa dylika krav eftersom jag talar finska. Det som förvånade mig mest var nog ilskan och därmed attityden. Så det är uppenbarligen motiverat att Svenska kulturfonden bidrar med medel också i fortsättningen.

Olof Öström Brändö

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning