Motionsidrotten håller andan – besked om nya restriktioner kommer

Inomhusidrotten i huvudstadsregionen kommer av allt att döma att drabbas av nya coronarestriktioner inom kort. Bild: Richard Nordgren/HBL-arkiv

Södra Finlands regionförvaltningsverk bereder nya restriktioner för att hejda smittspridningen. Det kommer av allt att döma att påverka bland annat idrott och andra hobbyer, oklart hur.

Hela hopen föreningar inom basket, volleyboll, innebandy och andra lagsporter som utövas inomhus väntar på besked om nya restriktioner eftersom epidemiläget har förvärrats klart de senaste veckorna. Huvudstadsregionen befinner sig åter i den så kallade spridningsfasen, och det kan förstöra säsongspremiären för otaliga motionsidrottare.

Också på Helsingfors stads idrottsverk väntar man på ett myndighetsbesked som rentav kan ställa in starten på inomhussäsongen.

– Vi avvaktar tills Regionförvaltningsverket (RFV) kommer med nya besked, och det torde ske inom kort. Vi har beredskap att anpassa oss på kort varsel, säger stadens idrottsdirektör Tarja Loikkanen.

RFV bekräftar för HBL att ett beslut är under beredning och att det ska tillkännages så snart det är klart, förhoppningsvis redan på torsdag. Då klarnar hur de nya begränsningarna ska se ut. De kommer sannolikt att beröra tusentals motionsidrottare, men också körer och andra hobbyer där folk samlas i grupp.

Enligt ett beslut från samordningsgruppen för coronaåtgärder i huvudstadsregionen har städernas idrottshallar och gym fått hålla öppet också för vuxenidrott sedan 1 juli, men med begränsningar så att man halverat det högsta besökarantalet.

Enligt ett annat beslut från RFV som gäller för perioden 5–26 augusti i hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt får man ordna sammankomster inomhus utan att begränsa antalet personer. Då över tio personer möts inomhus måste deltagarna ändå ha en reell chans att undvika närkontakt med varandra och iaktta bland annat god handhygien.

RFV beslutade förra veckan att åtminstone inte omedelbart skärpa begränsningarna i huvudstadsregionen. Då inväntade man flera expertutlåtanden kring de nuvarande begränsningarna i restaurangbranschen. RFV ville veta om de är så pass effektiva att ytterligare begränsningar av sammankomster inte kan anses vara absolut nödvändiga.

Funkade bra i juli

Inom idrottssektorn säger man att det gick bra att begränsa deltagarantalet i inomhussporterna i juli, inte minst för att det är lågsäsong då. Ungefär kring skolstarten är det betydligt fler vuxna som har för avsikt att börja idrotta inomhus, och det skapar problem i coronatider.

På gymmen är det lätt att begränsa deltagarantalet, men i idrottshallar avsedda för lagsporter är det svårare då turerna fördelas mellan flera föreningar som utövar olika slags sporter om vartannat.

Idrottshallarnas personal kan inte heller veta hur många personer som "normalt" brukar delta på vilken tur och vilket det halverade antalet i så fall vore. Dessutom är det i flera grenar svårt eller omöjligt att träna på ett meningsfullt sätt om gruppen halveras.

I individuella grenar som redskapsgymnastik eller friidrott går det enklare än i lagsporter att begränsa deltagarantalet i till exempel Sportkvarnen. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Tarja Loikkanen säger att Helsingfors stad i juli instruerade föreningarna om att de själva skulle se till att tillåta högst halva det normala deltagarantalet.

– Det fungerade bra. De allra flesta följde rekommendationerna eftersom de visste att begränsningarna kan skärpas om man bryter mot dem. Det fåtal föreningar vi tillrättavisade justerade omedelbart sin verksamhet.

I juli höll bara ett fåtal av Helsingfors stads idrottshallar öppet, bland dem Sportkvarnen i Kvarnbäcken. Lauri Immonen som är teamchef på Sportkvarnen säger att det inte är så enkelt att i praktiken ordna all idrott så att man håller sig till halva besökarantalet.

– I Sportkvarnen finns både en stor arena för friidrott och flera mindre utrymmen för andra idrotter. Det är ingen idé att halvera det lilla antalet utövare på den enorma friidrottsplanen om det trängs fler personer i en liten gymnastiksal. Det är bondförnuft som gäller, man får se till att de faktiska avstånden mellan idrottsutövarna är tillräckliga, säger han.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning