Motion om spårvagn mellan södra Helsingfors och Busholmen

Sjuans och nians spårvagnar går från Busholmen via Västra länken upp till Kampen, men i nuläget går ingen spårvagn mellan Busholmen och Bulevarden. Bild: Niklas Tallqvist

SFP har drivit en kläm om att beakta behovet av tvärtrafik i södra stadsdelarna då linjenätet behandlas.

Sedan spårvagnslinjerna lades om i Helsingfors så att spårvagn 6 kör ner till Eirastranden, har det inte funnits en tvärlinje mellan Busholmen och de södra stadsdelarna.

Stadsmiljönämnden behandlade på tisdagen en fullmäktigemotion av Björn Månsson (SFP) om att återupprätta en spårvägslinje, som skulle betjäna bland annat elever som ska till grundskolan Norsen, fotbollsjuniorer i PPJ som har sin bollhall på Busholmen, invånare som ska till Femkantens vårdcentral samt resenärer som ska till Västra hamnen från söder.

I stadsmiljönämndens utlåtande till stadsstyrelsen påpekas att det är svårt att utöka antalet linjer i den täta spårtrafiken på Bulevarden, och att det är motiverat med två linjer från Busholmen upp till Kampen.

I en kläm föreslagen av Silja Borgarsdóttir Sandelin (SFP) och Otso Kivekäs (Gröna), som godkändes enhälligt, kom ändå nämnden överens om att behovet av trafik mellan Busholmen och de södra stadsdelarna "ska beaktas" då HRT utvecklar linjenätsplanen tillsammans med stadsmiljösektorn. Linjenätsplanen ska behandlas ännu i år.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning