Mota klimatuppvärmningen med medel som redan finns

Bild: HBL-arkiv/Bo Ingves

Hur är det möjligt att den förnybara dieseln gjord på avfall kan vara dyrare än det fossila bränslet?

Med allt större frustration tar jag del av debatten om hur man skall mota klimatuppvärmningen genom att minska koldioxidutsläppen utan att över huvud taget nämna Nestes My förnybara diesel som skulle reducera koldioxidutsläppen med 90 procent och görs till 100 procent på avfall vid raffinaderiet i Borgå.

Globalt rankades Neste i år som nummer 2 på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. Och undra på det, förnybar diesel som kan reducera 90 procent av i synnerhet den tunga trafikens koldioxidutsläpp, och dessutom görs på avfall, är ett anmärkningsvärt verktyg för att mota klimatuppvärmningen. Hos oss talar man bara om elbilar, utan att nämna klimat- och miljöbelastningen för dem, och förbigår att den diskussionen på inget sätt minskar koldioxidutsläppen för trafiken i dag.

Här missar man också att i ärlighetens namn tala om att el inte är ett alternativ för den tunga trafiken, transportsektorns alla fordon, bussar samt jordbruks- och andra maskiner, båtar och så vidare. Utan att behöva göra några modifikationer i fordonen, det är bara att tanka och köra på den förnybara dieseln, minskar koldioxidutsläppen med 90 procent. Man behöver inte bygga upp något nytt nät för att tanka den förnybara dieseln, utan de redan befintliga bränslestationerna kan användas.

Borgå stad gick redan i juni 2017 in för att i stadens hela dieselmateriel använda förnybar diesel. Biträdande stadsdirektör Fredrik Schoultz säger i Östnyland (15.3) att eftersom stadens alla tiotals skåpbilar och tyngre fordon är dieseldrivna innebär det att stadens användning av fossil diesel minskar med omkring 100 000 liter per år, vilket motsvarar koldioxidutsläpp på ungefär 240 000 kilo. Han säger också att det kostar lite mera per liter, men att kostnaden inte är stor på årsnivå och att man måste inse att om Borgå skall uppnå sin nollvision kommer det att kosta mera.

Men här är ett stort krux. Hur är det möjligt att den förnybara dieseln gjord på avfall kan vara dyrare än det fossila bränslet? Om Finland verkligen seriöst går in för att minska trafikens koldioxidutsläpp behövs det politiska beslut för att den förnybara dieseln skall vara billigare än den fossila genom att sänka den förnybara dieselns bränsleaccis.

Så gott som hela transportbranschen består av enskilda företag där bränslepriset är en betydande kostnadsfaktor, och det är av signifikant betydelse att hela branschen genast övergår till förnybar diesel för att Finland drastiskt skall kunna minska landets koldioxidutsläpp.

För att snabbt minska Finlands koldioxidutsläpp behövs politisk vilja att använda alla de nya medel och den infrastruktur som redan finns. Ta till exempel spårtrafiken, som nu ligger på allas läppar som en räddning för att mota klimatuppvärmningen. Men man talar endast om spår som ännu inte finns och var de borde dras då man borde fatta politiska beslut att med omedelbar verkan öppna de stationer vid järnvägarna som en gång byggts. Alltså de stationer som man med politiska beslut beslöt stänga.

Ingalill Tuomolin Borgå

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning