"Möt riskgrupper som individer när vi återvänder till jobben"

När Finland återvänder från distansskola och distansarbete är många som tillhör riskgrupper oroade över att återvända till vardagen. Bild: Mostphotos

Hör du till en riskgrupp i covid-19-epidemin har du rätt att få din egen hälsorisk utvärderad utifrån dig själv, anser Janne Juvakka som leder Diabetesförbundet.

– Arbetstagare som hör till en riskgrupp måste personligen, en och en, kunna få sina hälsorisker utvärderade när de kommer tillbaka till sin arbetsplats, säger Janne Juvakka som är verksamhetsledare v...