Helsingfors | Jyväskylä | Kuopio | Lahtis | Tammerfors | Uleåborg | Åbo | Helsingfors Mässcentrum | Vasa (på kommande)

niemi.fi | niemi@niemi.fi | 020 554 554

De fyra bröderna Niemi och deras snart femtonhundramanna niemi-styrka håller igång hjulen på Finlands största flytt- och logistiktjänstföretag. Detta familjeföretag, som fyller 40 om ett år, har redan från första början följt en central ideologi i sin verksamhet: stor omtanke om naturen och en strävan att jobba för en renare värld.

"Jag minns så väl när vi diskuterade anskaffningen av vår första biogasdrivna bil", säger Kai Niemi, styrelseordförande för Niemi Palvelut Oy.

"Bilen var dyrare än vanliga bilar och det fanns bara ett fåtal ställen där den kunde tankas på den tiden. Men vi kände alla väldigt starkt för saken, så det dröjde inte länge för oss att ta beslutet. Och vi har aldrig ångrat oss."

Bild: Privat

"När vi sedan fick vår första biogasdrivna långtradare skaffade vi registernumret BIO-1 till den", fortsätter Ilpo Niemi, företagets verkställande direktör, och skrattar.

"Det var inte alls så lätt, för vi måste hämta skylten ända från Norra Karelen. Men det var värt mödan. Skylten är en central symbol för oss och ett viktigt incitament."

"Detta var startpunkten på vår väg mot en helt fossilfri fordonspark", inflikar Juha Niemi, chef för kundrelationer, som än i denna dag då och då själv sätter sig vid ratten på BIO-1. "Och för tillfället kör hela vår fordonspark – alla våra cirka 150 röda bilar – fossilfritt."

Hos Niemi kör man nu på BUDS

Niemi kallar sin totala fossilfrihet för BUDS, en förkortning vars direkta innebörd (eng. bud = 'knopp, skott, grodd') passar bra ihop med tanken på en ny vår och en ny, ren era. Förkortningen har bildats på följande sätt: B som i Biogas, U som i finskans Uusiutuva (förnybar), D som i Diesel och S som i finskans Sähkö (el).

"Våra kunder har genomgående gett oss mycket positiv respons och uppmuntran. I synnerhet flyttbranschens takorganisationer och övriga samarbetspartner, bland annat utländska sådana, har visat intresse för vår fordonsparks fossilfria drivkraft och bett oss berätta om våra erfarenheter", säger den yngsta av bröderna, chefen Esa Niemi.

"Överlag har BUDS mottagits med stor entusiasm. Det ger ju vår verksamhet ett klart mervärde, samtidigt som det återspeglar våra egna grundvärderingar."

Och verksamhet finns det definitivt mycket av för Finlands största flyttfirma. Redan de flyttuppdrag som gäller hem och företag samt de som gäller flyttningar till utlandet uppgår till antalet till över 35 000 på årsbasis. Eftersom Niemi utöver detta sköter över 60 000 andra serviceuppdrag, är det sannerligen inte utan betydelse vilket bränsle de röda bilarna tankas med. Användningen av fossilt bränsle i Niemis bilar har nu i praktiken gått till historien.

"Coronaviruset lyckas man säkert i sinom tid få bukt med genom olika slags skyddsåtgärder, vacciner eller läkemedel. Men mot klimatförändringen kan man tyvärr inte utveckla några vacciner", konstaterar Ilpo Niemi.

"För att kunna motverka extrema klimatförhållanden och skydda miljön krävs målmedvetet och långsiktigt samarbete mellan oss alla."

Miljöns betydelse och vikten av återvinning har beaktats inom företaget Niemi från första början. Ett bra exempel på detta är när brödernas far Kalevi Niemi i början på 80-talet skaffade flyttlådor i plast, i stället för de tidigare kartonglådorna, för att på så sätt gå in för ett hållbarare och mera långlivat alternativ.

"Pappas lådstrategi tål dagsljus än idag", påpekar Esa Niemi.

"Lådorna kan användas om och om igen, hundratals gånger. Och den dag lådorna går mot sitt slut tar fabriken emot dem som råvara för nya lådor. Eftersom lådorna tvättas efter varje användning, är det självklart att tvättmedlet ska vara miljövänligt."

Bild: Privat

Hos Niemis har återvinningen bara en specifik målsättning: ingenting ska längre föras till avstjälpningsplatsen!

Niemi har satsat mycket tid och möda även på utveckling av andra tjänster som går hand i hand med miljötänkandet.

"Cirkulär ekonomi är en stark trend i Finland. Ett allt mer effektivt utnyttjande av råvaror och material har lyft fram den viktiga roll som bland annat återvinningen spelar i detta sammanhang", säger Kai Niemi.

"Många av våra arbetsuppgifter handlar om att bära in möbler, apparater och andra föremål. När vi bär in nytt, tar vi samtidigt ut allt gammalt och överflödigt och för det till återvinningscentralen", kompletterar Juha Niemi.

"En del kontorsmöbler kan exempelvis restaureras och säljas vidare. Men dessutom finns förstås mycket sådant med i bilden som inte längre kan användas för sitt ursprungliga ändamål. Alla sådana föremål och material leds vidare till vår egen återvinningscentral, där de sorteras för att användas bland annat som råvara för nyproduktion. Och även allt det som inte kan utnyttjas på något av ovannämnda sätt hittar sin egen funktion till exempel som bränsle i värmeanläggningar."

Bild: Privat

De senaste månadernas coronakris påverkade inte Niemis service utåt sett särskilt mycket.

"Visst, vi tog naturligtvis genast i bruk nödvändig skyddsutrustning och nödvändiga skyddsåtgärder, för att skydda våra medarbetare och våra kunder", försäkrar Ilpo Niemi.

"Vad gäller våra evenemang- och mässrelaterade tjänster har dessa förstås, av förståeliga skäl, i någon mån varit förknippade med stand-by-beredskap. Inom vissa tjänstesegment, såsom exempelvis stödtjänster för bygglogistik har vi sett en direkt ökning i efterfrågan. Samma fenomen har vi sett i efterfrågan på lagertjänster."

"Våra kontorsrutiner har löpt väl också på distans. Vad gäller våra medarbetare ute på fältet och vårt arbete där, så har denna nya normalform i hög grad sett ut som den gamla välbekanta normalformen", säger VD Ilpo Niemi.

Vidga dina vyer och din kunskap om Niemi®

Niemi Palvelut Oy