Mot dödens rike med häst och svärd – kyrkogården Kerameikos är Atens okända pärla

Samtidens vardagsfilosofer debatterar på kullen Areopagen, intill Akropolis. Under antiken fungerade Areopagen som högsta domstol, nedanför ligger samlingsplatsen Agoran. Bild: Cata Portin

Bland alla antika sevärdheter i Aten hör begravningsplatsen Kerameikos till de mindre kända. Här vilar stormän, krigare och medlemmar ur det forna Atens förmögna familjer.

Två glupska hundar lämnade ett bestående avtryck när författaren Göran Schildt under sin grekiska odyssé, den han skildrar i boken I Odysseus kölvatten, besökte Kerameikos. Schildt och hans hustru Mon...