Mossiga män och övergivna lyxresorter där Kati Immonen låter naturen härja fritt

I serien Overgrown leker Immonen med maktstrukturer. Djuren i verket Tamminiemi syftar till president Kekkonens jaktintresse. Kati Immonen, Overgrown: Tamminiemi, 2020. Bild: Vesa Aaltonen

Den som undrar hur framtiden ser ut i en värld utan människor men med desto mera djur och växtlighet kan styra kosan mot Helsinki Contemporary. Kati Immonen målar upp en igenvuxen omgivning där maktstrukturer fått ge vika.

Förutom att människan lever av naturens resurser, manipulerar hen den i enlighet med sina estetiska behov. Städer och privatpersoner planerar grönområden för att de ska smälta in i sin omgivning. Ofta...