Moskétomt fick nej i nämnden

Stadsmiljönämnden i Helsingfors gjorde tummen ner för en tomtreservering för en eventuell stormoské i Sörnäs.

Stadsmiljönämnden i Helsingfors hade en diger föredragningslista att beta av under tisdagens möte, där punkt nummer 15 handlade om en eventuell tomtreservering för ett eventuellt stormoskébygge i Sörnäs.

– När ärendet kom upp var det snabbt avklarat för nämnden var påläst och vi hade utbytt ett och annat e-postmeddelande under dagen. Man kan nästan säga att det var ett historiskt enigt beslut, säger vice ordförande Risto Rautava (Saml).

Förslaget om en tomtreservering kom från stadsplanerarna, med motiveringen att en tomtreservering ger en möjlighet för krafterna bakom mosképlanerna att förtydliga frågor kring finansieringen och att arrangera en arkitekttävling för det kommande bygget: en moské med bland annat vidhängande konferenslokaler, bibliotek och motionsutrymmen.

Under mötet kom nämndens ordförande, biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki (Gröna) ändå med ett motförslag, som nämnden godkände enhälligt.

I sin motivering säger nämnden att det visserligen är viktigt att staden arbetar för att muslimerna i staden har ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet, men att det omtalade mosképrojektet är så stort och frågan om finansiering så osäker att det inte finns grund att gå vidare med ärendet. En av de problematiska punkterna för nämnden var frågan om vilket inflytande eventuella finansiärer kunde få på verksamheten. En annan var frågan om vilka finansiärerna i praktiken skulle vara.

Mosképrojektet har mött på motstånd speciellt när det gäller frågan om finansiärernas påverkningsmöjligheter.

Bild: Maija Hurme

– Konstigt, finansiärerna är ju beredda att ge skriftliga löften om att inte påverka verksamheten, säger Pia Jardi, en av dem som arbetat för mosképrojektet i flera år.

– Men jag är inte deprimerad över det här. Beslutet var väntat och jag väntar mig inget avvikande beslut av stadsstyrelsen heller. Nu analyserar vi och sedan ser vi hur vi kan gå vidare, för inte är det läge att ge upp, säger hon.

Det slutliga beslutet i frågan tas i stadsstyrelsen, som tar upp ärendet på sitt möte om en knapp vecka, måndagen den 18 december.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03