Moskéerna okända, men viktiga samhällsinstitutioner

Bild: Niklas Tallqvist

Moskéerna i Finland är en källa till information och fungerar som informationskanaler för det muslimska samhället.

Lite är känt om den roll som moskéerna har i de muslimska samhällena i Finland. Det saknas kunskap och kulturell kännedom om den muslimska minoriteten vilket skapar en rädsla för och negativa stereotyper om muslimer och moskéerna som muslimernas institutioner. Den senaste tidens terroristverksamhet i Europa skapar också hat mot moskéerna och dess folk.

Faktum är att moskéerna framstår som viktiga institutioner som skapar och leder sociala mekanismer genom att de uttrycker ett islamiskt andligt intresse och budskap till gagn för samhället när nya muslimska invandrare anpassar sig till Finland

Till skillnad från moskéer i muslimska länder, där syftet främst är tillbedjan, har moskéerna i Finland ytterligare funktioner som platser för sociala nätverk, gemenskap, tjänster och utbildning. Moskéerna är mötesplatser och viktiga samlingslokaler för båda könen och olika åldersklasser sju dagar i veckan. Det ordnas aktiviteter som antingen är religiösa, sociala eller bådadera – som till exempel bröllopsfester, begravningar, evenemang och seminarier för olika sociala grupper som ungdomar och kvinnor.

Moskéerna fungerar som konfliktförmedlare mellan individer och även familjer. De har en kommitté för konfliktförmedling som kan hjälpa till med att hitta en kompromisslösning för olika typer av tvister. Man ser ganska ofta familjer som söker hjälp genom konfliktlösning i moskéerna.

Moskéerna i Finland är en källa till information och fungerar som informationskanaler för det muslimska samhället. Det är där människor från olika länder och olika bakgrund möts flera gånger i veckan. Där börjar de sociala nätverken, och folk kan diskutera aktuella samhälleliga och politiska frågor, dela information och utbyte idéer och tankar. Speciellt för nya asylsökande är moskéerna platser där man letar efter information och vägledning på sitt eget språk. Det är där de hittar sina landsmän, både män och kvinnor med samma historia, som har kommit till Finland som asylsökande för några år sedan och nu är finska medborgare. Även om de har fått basinformation om Finland och asylprocessen via tjänstemän ser de det ändå som det absolut viktigaste att få höra om erfarenheter från sina landsmän.

Moskéerna fungerar med minsta möjliga ekonomiska resurser. Deras huvudinkomst består av donationer från medlemmarna och tjänsterna är gratis.

Därför anser jag att moskéerna spelar en viktig roll i det muslimska Finland. Moskéerna roll som samhällsinstitutioner borde studeras och undersökas för att man ska kunna förstå och utnyttja dem bättre.

Arshe Said ordförande för Finlands somaliska förbund och forskare vid Aalto-universitetet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning