Mört eller abborre?

Kvinnoförtryckande strukturer i samhället finns kvar, men det är lätt att se att det finns skadliga strukturer som drabbar pojkar.

När jag var liten trodde jag att mörtar var flickfiskar och abborrar var pojkfiskar. Självklart – abborren var livligare och sprattlade mera då man drog upp den med metspö, och framför allt var...