Morot är alltid bättre än piska

Bild: Wilfred Hildonen

Ett problem av stora mått är också den växande grupp ungdomar som varken har utbildning eller arbete.