Mörka krigsminnen grävs fram i Lappland

Utgrävning av krigssjukhusområde pågår i Enare 2016. Bild: Lehtikuva/Handout/Wesa Perttola

Under fortsättningskriget fanns det dryga 200 000 tyska soldater i Lappland, vilket är ungefär lika många som lokalbefolkningen. Tusentals krigsminnen lever kvar uppe i norr, bland annat spår av militärbaser och fångläger.

Man vet ändå väldigt lite om de forna tyska militärområdenas arkeologi och historia. På måndagen kompletteras bilden av krigstiden då utgrävningar inleds kring Hyljelahti-basen i Enare.

– Man har tidigare inte utfört utgrävningar på det här området, uppger arkeologiprofessorn Vesa-Pekka Herva vid Uleåborgs universitet.

Herva leder det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Lapplands mörka kulturarv (Lapin synkkä kulttuuriperintö) som finansieras av Finlands akademi.

Docent Lars Westerlund som forskat i tyska fångläger i Finland har kopplat ihop lägret i Hyljelahti med tyskarnas fångläger (Polarstraflager) där det också fanns rysk-judiska krigsfångar. Han grundar sin uppfattning på den sovjetiska krigsfången Fjodor Mezjentsevs memoarer.

– Mezjentsev nämner att han varit på ett Polarstraflager, som jag anser är just lägret i Hyljelahti. Han var där från april till augusti år 1943. Han nämner de judiska krigsfångarna och att det fanns ett helt tält av dem, säger Westerlund.

Judarna hölls isär från de andra krigsfångarna.

– Strafflägret var överlag ett hemskt ställe, men judarna behandlades ännu sämre än de övriga fångarna.

Kvarlevorna av en köksbyggnad vid fånglägret i Kankiniemi i Enare. Man röjde området år 2015. Bild: Lehtikuva/Handout/Oula Seitsonen

Bilvrak vid krigssjukhusområdet i Enare. Bild: Lehtikuva/Handout/Eerika Koskinen-Koivisto

Skräpgroparna talar om livet

Tyskarna använde krigsfångarna i Hyljelahti till att bygga vägar och till skogsarbete. Förutom krigsfångarna hämtades tvångsarbetare från områden som nazi-Tyskland hade ockuperat.

Röjningsarbetet pågår vid området där det fanns ett krigstida sjukhus i Enare. Bild: Lehtikuva/Handout/Vesa-Pekka Herva

Vesa-Pekka Herva kan inte på förhand säga vad man kommer att hitta i utgrävningarna i ödemarksområdet i Lappland. Det finns inga egentliga uppgifter om platsen.

– Det är ett stort område som sträcker sig över flera hektar. I terrängen finns kvarlevor från ett tidigare liv, det vill säga skräp som tyskarna lämnat efter sig. Det finns också "spökbyggnader" på platsen. Inga hela byggnader finns kvar, men det finns spår av byggnader och någon slags konstruktioner kvar.

På liknande platser har man tidigare hittat bland annat oljedunkar och vardagliga föremål som i synnerhet intresserar forskare. I år är skräpgroparna av särskilt intresse, eftersom man via dem kan få en uppfattning om hurudant liv man levt på lägerplatsen.

Forskningen begränsas inte bara till de föremål som hittats i marken, utan historiska dokument och minnesuppgifter hjälper forskarna på traven.

Tyskarna förstörde så gott som allt

Förra sommaren ordnades en utgrävning i Enare vid ett område där det fanns ett tyskt krigssjukhus. Tyskarna förstörde även denna plats, så som nästan alla platser där de befann sig i Lappland.

– Området där krigssjukhuset ligger skiljer sig från platsen där utgrävningen sker i år med att verksamhetsspåren syntes tydligare där. På området hade nämligen någon slags röjning skett efter kriget och man hade samlat högar av så kallat krigsskräp.

Man har inte stött på krigsfångarnas eller tvångsarbetarnas gravar under utgrävningarna. Enligt Herva har man också försökt undvika sådana platser där det kan finnas gravar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Högklassigt och hållbart direkt från producenten

Mer läsning