Mörk måndag på börserna

I USA stoppades handeln genom ett automatiskt nödsystem som inte har utlösts sedan finanskrisen 2008-09. Bild: Richard Drew/AP-TT

I spåren av fortsatt coronaoro och ett oljepris i fritt fall tilltog osäkerheten på världens börser. I Helsingfors skalades 7,3 procent av de 25 stora bolagens värde bort och i USA noterades det största börsraset sedan finanskrisen 2008.

De senaste veckornas breda börsras accelererade under måndagen i ett kursras som i USA jämförs med finanskrisen 2008. I Helsingfors sjönk OMXH-indexet med 7,34 procent, vilket är det kraftigaste falle...