Morgonverksamhet i alla skolor från hösten

Elever i ettan och tvåan i Helsingfors ska inte längre behöva vänta ensamma på skolgården på att skoldagen ska börja. Bild: Mostphotos

Helsingfors gör morgonverksamheten för de yngsta skolbarnen permanent från och med hösten. Då ska avgiftsfri verksamhet ordnas från klockan åtta för alla ettor och tvåor, föreslår fostrans- och utbildningssektorn.

För ett drygt år sedan beslutade utbildningsnämnden i Helsingfors att ordna morgonverksamhet för de yngsta eleverna på prov från hösten 2017. Utifrån erfarenheterna föreslår fostrans- och utbildningssektorn nu att verksamheten blir permanent från och med i höst.

Morgonverksamheten börjar klockan åtta och tanken är att de yngsta skoleleverna ska slippa långa, ensamma morgnar hemma eller på skolgården då föräldrarna gått på jobb. "Morgonverksamheten för barnen stöder för sin del familjernas sammanjämkning av vardag och arbetsliv", heter det i förslaget till fostrans- och utbildningsnämnden.

Verksamheten ordnas antingen i skolan eller på någon lämplig plats i närheten av skolan. Morgonmål ingår inte, men eleverna får ha egen frukost med sig. Verksamheten ska vara avgiftsfri för familjerna, och kostnaderna införlivas med budgeten. Med nuvarande volymer kostar morgonverksamheten ungefär 300 000 euro per år.

Verksamheten gäller också elever i de högre klasserna som behöver särskilt stöd.

Staden gjorde i höstas en enkätundersökning om morgonverksamheten som besvarades av 1 400 vårdnadshavare. Det är bland annat utifrån enkätresultaten och en förfrågan bland rektorerna som förslaget tagits fram. Fostrans- och utbildningsnämnden beslutar om morgonverksamheten vid sitt möte på tisdag.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning