Monstret bär kungakrona

Bild: Cata Portin

Är vi medlöpare, motståndare eller passiva åskådare till förtryck? I monologen Rikard III ställer komikern Özz Nûjen de obekväma frågorna.