Monopol krossar valfriheten

Inom SDP har vi hela tiden talat för att service på patientens modersmål tryggas bäst genom offentlig vård.

En av de största farorna med regeringens målsättningar för social- och hälsovården är viljan att ännu mer än i dag öppna upp för kommersiella aktörer. Det är inte små och medelstora företag som kommer att ha de mest slagkraftiga offerterna och inte heller ideella föreningar. Multinationella vårdbolag kommer in på marknaden med låga priser och tvingar bort mindre aktörer för att sedan kunna höja priserna när man är den enda aktören i området. Ingen valfrihet återstår, enbart privata monopol. Ett exempel på hur det kan gå är Pihlajalinnas planer på att köpa upp vårdbolaget Doctagon.

I och för sig är det bara att gratulera Doctagons ägare till att de lyckats bygga upp ett attraktivt och eftertraktat bolag, men samtidigt visar det på den problematik som finns kring vården och förhållningssätten mellan kommersiella intressen och det offentliga.

Det planerade vårdsamarbetet med Doctagon som ledande SFP-politiker talat varmt för ser heller knappast dagsljus i och med detta köp. Inom SDP har vi hela tiden talat för att service på patientens modersmål tryggas bäst genom offentlig vård. Risken för köp är för stor ifall man låter kommersiella aktörer ta huvudansvaret för vården på svenska.

Viktor Kock ordförande, Finlands svenska socialdemokrater

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03