Monopol har satt stopp för fler apotek i huvudstadsregionen

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Trots att huvudstadsregionen ständigt växer är det över 20 år sedan det senast grundades ett nytt apotek i Helsingfors och Esbo. Orsaken är den reglerade apoteksmarknaden.

Under decennier har det inte grundats nya apotek i kommunerna i huvudstadsregionen: Helsingfors, Esbo och Vanda. Samtidigt har befolkningstillväxten varit kraftig. Ekvationen innebär att regionens apotekare har varit lyckligt lottade då nyinflyttade kunder har uppenbarat sig på löpande band, medan mängden apotek har förblivit densamma.

Förra gången myndigheterna gav grönt ljus för ett nytt apotek i Helsingfors var år 1996. En följd av regleringen är att det i dag i Helsingfors bor 9 700 invånare per apotek. I Esbo och Vanda är situationen långt värre: I Esbo går det 15 900 personer på en apotekare och i Vanda har ett apotek i medeltal 14 600 invånare som potentiella kunder. I landet i genomsnitt är apotekens kundkrets klart mindre med 6 700 invånare per apotek.

Då den sittande borgerliga regeringen tillträdde för snart tre år sedan antog många att den hårt reglerade apoteksbranschen skulle bli tvungen att öppna upp för konkurrens, men så skedde inte. Social- och hälsovårdsministeriet blev nyss klar med sitt förslag till ändringar i läkemedelslagen och några stora förändringar är inte att vänta.

Också framöver kommer Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea, att diktera vilka provisorer som får rätt att förestå apotek och var apoteken ska finnas. Prissättningen är också reglerad.

– Det är triviala saker som nu åtgärdas i lagstiftningen. Det verkliga problemet korrigeras inte över huvud taget, säger tankesmedjan Liberas nya verksamhetsledare Mikko Kiesiläinen, och syftar på den hårda regleringen med fastslagna priser och begränsat antal apotek.

"Klockan klämtar"

Kiesiläinens bedömning är att det ändå bara är en tidsfråga innan större förändringar är att vänta. En orsak varför klockan enligt honom klämtar för det nuvarande reglerade systemet hänger ihop med att Samlingspartiet som traditionellt har varit apotekarnas parti, håller på att ändra ståndpunkt.

– Alla Apotekarförbundets vd:ar har varit samlingspartister och hittills har det varit kutym att ortens apotekare genom den lokala Rotary- eller Lionsklubben har varit god vän med den samlingspartistiske riksdagsledamoten från samma trakt. Men här håller det på att ske en förändring. De yngre förmågorna inom Samlingspartiet, i synnerhet i städerna, är inte längre bästa kompisar med apotekarna och vill få till stånd en fungerande marknad, i stället för att som nu subventionera enskilda apotekare säger Kiesiläinen.

Ett välkänt faktum som årligen brukar belysa en följd av apoteksregleringen är då skatteuppgifterna blir offentliga och apotekarna i kommun efter kommun toppar listorna. I snitt tjänar en apotekare totalt över 300 000 euro per år.

Huvudargumentet för att bevara det nuvarande systemet är att apoteken fungerar bra och ger god service.

– Även jag anser att apoteken håller en hög kvalitet, men de kostnader som systemet orsakar är oskäliga, säger Kiesiläinen som gör bedömningen att en avreglering skulle sänka priserna och spara cirka 100 miljoner euro på årsnivå.

Enligt Kiesiläinen betalar finländarna per år 100 miljoner euro mer för sina mediciner än svenskarna.

Esboapotekare vill inte ha konkurrenter

I Esbo där det länge har rått apoteksbrist beslutade Fimea i fjol att det ska grundas sex nya apotek. Grannapotekarna i Esbo såg dock inte med blida ögon på att nykomlingar skulle ges rätt att fara i väg med deras kunder och överklagade beslutet. Ännu är det oklart om apotekarna tänker gå vidare till högre rättsinstanser. Skulle så ske kan det dröja ett par år innan de nya apoteken kan börja betjäna sina kunder.

För ett par år sedan satte Fimea i gång en kartläggning över hur apoteken är placerade i förhållande till var befolkningen bor. Då märke myndigheten hur få apotek det fanns i Esbo. Pirjo Rosenberg, sektionschef vid Fimea, medger att den offentliga debatten som de senaste åren har förts om apoteksregleringen, inverkade på att saken granskades och resulterade i att Fimea i höstas beslutade inrätta nya apotek i staden.

Nu riktar Fimea blickarna mot Vanda där det också råder brist på apotek och mot Helsingfors som senast fick ett nytt apotekstillstånd år 1996.

På Fimea är man väl medveten om att den politiska diskussionen om apoteksregleringen kommer att fortsätta.

– Det här är en fråga för politikerna. Vi är öppna för att det kan bli förändringar i framtiden. Det måste man vara förberedd på. Världen förändras och inget är ristat i sten, säger Rosenberg.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning