Monikko har nått taklagshöjden – första skolhuset i Esbo för bägge språkgrupper

Monikko i Alberga ska stå färdigt sommaren 2021. Bild: A-insinöörit

Det blivande skolcentret Monikkos byggnad har nått taklagshöjd i Alberga i Esbo.

Monikko blir det första skolhuset i Esbo där både finsk- och svenskspråkiga skolor och daghem kommer att finnas. Monikko, som blir färdigt sommaren 2021, kommer att inrymma Grindåkerns och Albergas finskspråkiga lågstadieskolor samt svenskspråkiga Boställsskolan.

Skolorna och daghemmen har egna administrationer, men ska ha samma matsalar och gymnastiksalar.

Totalt kommer byggnaden att inrymma 1 300 barn. Utöver ett nybygge renoveras Alberga finskspråkiga lågstadieskolas byggnad som fogas ihop med den nya byggnaden.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning