Monica hade svåra panikattacker men fick ingen läkarhjälp – "Den svenska vården fungerar inte"

När Monica Björkell-Ruhls tillstånd rasade och hon sökte akut hjälp fick hon ingen tid till en läkare som kunde se över hennes medicinering. Bild: Leif Weckström

Monica Björkell-Ruhl fick ingen genomgång av sina mediciner trots svåra psykiska problem. Orsak: läkaren kunde inte logga in i databasen.Flera klienter vid Fiskehamnens psykiatriska specialistvård bekräftar nu att den svenskspråkiga vården inte fungerar som den ska.

Efter att HBL skrev om öppenvården i Helsingfors har även klienter hört av sig för att berätta om sina egna upplevelser. En av dem, Monica Björkell-Ruhl, är så trött på missförhållandena att hon ställ...