Money for nothing – and the business for free?

Nedgången för Helsingforsbörsen fortsatte under den avkortade börsveckan. Kurserna sjönk med i genomsnitt 0.8%; i huvudsak drivet av nedgångar för Neste, Metso och Telia. En handfull större bolag lyck...