Möjligheternas år – 2019

Tar Finland vara på de möjligheter år 2019 erbjuder med ordförandeskap i tre stora internationella organisationer?

2017 är ett märkesår för Finland då landets självständighet fyller 100 år. Men redan 2019 har vi ett nytt stort år. Då är Finland mer i internationellt centrum än på mycket länge. Under det året leder Finland som ordförandeland Arktiska rådet, Europarådet och EU. En sådan chans att koordinerat driva för Finland viktiga frågor på ett internationellt plan återkommer knappast någonsin.

Den sittande regeringen har haft en låg internationell profil. Senast nu är det orsak att göra en ändring och höja den.

Finland tog över ordförandeskapet för Arktiska rådet i våras och ska hålla i klubban i två år. Rådets beslutande organ är utrikesministermötet och det ordnas nästa gång i maj 2019 i Finland. Det avslutar samtidigt Finlands ordförandeperiod. I rådet ingår utöver de nordiska länderna också USA, Kanada och Ryssland.

Under sin tid i ledningen för Arktiska rådet betonar Finland vikten av att genomföra klimatavtalet från Paris och beakta FN:s mål för hållbar utveckling i samarbetet i den arktiska regionen. Med en klimatskeptisk amerikansk president och ansträngda relationer mellan USA och Ryssland ökar utmaningarna för Finland. Samtidigt kan vår roll bli stor och avgörande.

Utrikesminister Timo Soini (Blå) meddelade i veckan att arbetet går framåt bättre än väntat.

Finlands ordförandetid i EU tar vid genast efter Europaparlamentsvalet i juni 2019. Under perioden saknas en riktigt handlingskraftig kommission då den nuvarande byts ut mitt under ordförandeskapet, den 1 november. De prioriteringar Finland gör inför sitt ordförandeskap är viktiga och bör vara väl avvägda. På grund av att EU-valet ligger nära i tiden och kommissionsbytet kan Finlands roll som ordförandeland ytterligare växa.

Också Finland har troligtvis en ny regering från sommaren 2019, men det är klart att ordförandeskapet måste förberedas av den nuvarande regeringen, förutsatt att den sitter riksdagsperioden ut.

Under själva sexmånadersperioden inträffar säkert också oväntade saker och det blir givetvis den sittande regeringen som måste ta hand om dem i egenskap av ordförande i ministerrådet. Som ordförandeland har man en viktig position då en gemensam EU-syn ska förhandlas fram.

Finland kunde av utrikespolitiska skäl inte bli fullvärdig medlem i Europarådet förrän 1989, kort före alla östeuropeiska länder. Finland har en gång tidigare varit ordförande i Europarådet, från november 1996 till maj 1997. Under första halvan av 2019 är det dags igen.

Europarådets mål är att försvara mänskliga rättigheter och pluralistisk demokrati. Rådet ska också söka lösningar på bland annat främlingsfientlighet. För tillfället finns mycket att syna både i medlemsländernas och i EU:s flyktingpolitik.

Både Europarådets parlamentariska församling och beslutandeorganet ministerkommittén vill höja rådets profil. Det finns behov av det i dagens Europa. Rysslands annektering av Krim och hot mot Ukraina är ett stort problem. Den demokratiska utvecklingen inom vissa medlemsländer, främst Turkiet, Ungern och Polen, ger också stoff för Europarådet att diskutera. Turkiet stod senast under granskning 1996–2004.

Det finns även långt gående planer på att ordna ett toppmöte där rådets alla 47 statschefer skulle delta. Det har skett bara tre gånger sedan Europarådet grundades 1949, senast för tolv år sedan. En lämplig tidpunkt är då Europarådet firar sin 70-årsdag i maj 2019. Finlands ordförandeskap skulle få ett enormt lyft om ett toppmöte med i praktiken alla europeiska ledare då skulle hållas.

Vad Finland vill göra av den unika situationen 2019 vet vi ännu inte. Vi får hoppas att vår regering inte bara nöjer sig med att sköta förvaltningsbiten klanderfritt. Det finns mer möjligheter än någonsin att som ordförandeland också driva viktiga politiska frågor.

EU är regeringens bord, men i övrig utrikespolitik har Finlands president en central position. Det innebär att också den som väljs i presidentvalet i vinter har alla chanser att ta en aktiv och synlig roll i Finlands ordförandeskap både i Arktiska rådet och Europarådet. Inom Arktiska rådet har Sauli Niinistö redan visat intresse och agerat bland annat i frågan om utsläppen från svart kol då han har träffat USA:s och Rysslands presidenter.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning