Möjligheter och omöjligheter

På 1960-talet fördes en omfattande diskussion om abortfrågan: vid denna tid genomfördes ett stort antal hälsovådliga aborter.

På morsdagen bär jag ner disken till den dusch som finns i bottenvåningen och då påminns jag om vattenledningen, kanske den viktigaste av de innovationer som spreds i 1900-talets Finland. Vattne...