Möjligheter för Finland

Att det går bra för grannen betyder inte att det behöver gå dåligt för mig.

Ibland förundras jag över hur problemcentrerat det politiska samtalet blivit. Naturligtvis är en av huvuduppgifterna med politiken att diskutera problem och förhoppningsvis också att hitta lösni...