Moira von Wright installerades som ÅA:s rektor – riktade blicken mot Norden och Novia

Enligt Åbo Akademis nya rektor Moira von Wright kommer universitetet att öka samarbetet med Yrkeshögskolan Novia. Bild: Åbo Akademi

Åbo Akademis nya rektor Moira von Wright talade om ett intensifierat samarbete mellan ÅA och Yrkeshögskolan Novia i sitt installationstal.

Åbo Akademi (ÅA) inledde sin hösttermin med en inskriptionshögtidlighet i solennitetssalen i Akademihuset på torsdagseftermiddagen. I samband med inskriptionen installerades ÅA:s nya rektor Moira von Wright i sitt ämbete.

I sitt installationstal avtackade von Wright sin företrädare Mikko Hupa och beskrev ÅA som ett livfullt universitet. ÅA har i dag cirka 5 500 studerande och 780 doktorander.

I von Wrights vision ska ÅA utvecklas till "hela Finlands svenska universitet" och "Nordens port till Finland", men rektorn konstaterade också att hon ännu inte vet exakt hur ÅA:s framtid utformar sig. von Wright betonade att ÅA:s strategi utformas i samarbete med styrelsen, universitetskollegiet, studerandena och olika samarbetsparter.

von Wright lät också förstå att ÅA kan komma att utvidgas i framtiden, och öppnade för eventuella ändringar i organisationsmodellen.

– Det ligger i sakens natur att ett universitet växer, att vetenskapligt framgångsrika verksamheter infogas i en universitetsstruktur. Så har till exempel lärarutbildningen i Vasa kommit att bli en del av Åbo Akademi, sade hon.

– Det faller sig naturligt att nu också nämna Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Novia. Vi kommer målmedvetet att inom vår koncern bygga upp ett starkare samarbete kring infrastruktur och ledning, och vi kommer att arbeta för smidigare studieövergångar och synergier inom forskning och utbildning.

ÅA valde von Wright till rektor i februari och hennes femåriga mandatperiod började i augusti. Moira von Wright är ÅA:s 18:e rektor.

Är uppvuxen i Åbo.

Utbildad klasslärare från Helsingfors universitet.

Disputerade i pedagogik år 2000 vid Stockholms universitet.

Är docent vid Helsingfors universitet och Stockholms universitet och har varit associerad forskare vid The VHI vid St Edmund's College, Cambridge, och professor II vid Humaniorastudier i pedagogik vid Oslo universitet.

Var professor vid Örebro universitet mellan 2007 och 2010 och prorektor 2008-2010.

Var rektor vid Södertörns högskola åren 2010–2016.

Var först affilierad professor sedan 2018 och sedan professor i Människan i välfärdssamhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning