Mögelbakterie i jorden ger hopp om ny antibiotika

Streptomyces-bakterier i en petriskål. Bild: Adam Book

Mögelbakterier från gamla jordlager på Irland har väckt hopp om nya, effektiva former av antibiotika. De tidigare okända mikroberna har visat sig kunna eliminera fyra farliga, resistenta bakterier.

Intressant nog har jorden på fyndplatsen, Boho Highlands i Nordirland, länge haft rykte om sig att ha helande krafter. Människor i trakten brukade tidigare vira in lite jord i en bit bomullstyg för att lindra tandvärk och olika infektioner. Under den keltiska eran för 1 500 år sedan höll druider – den tidens religiösa ledare – till på platsen

Forskarna bakom upptäckten är verksamma vid Swansea University Medical School. De redovisar sina rön i tidskriften Frontiers in Microbiology. En av forskarna, Gerry Quinn, har tidigare bott i området och kände till att jorden hade rykte om sig att ha medicinska egenskaper.

Analyserna avslöjar att jorden innehåller en stam av bakterier tillhörande släktet Streptomyces som är effektiva mot fyra av de sex värsta antibiotikaresistenta patogenerna.

Tester visar att de kan stoppa tillväxten av bland andra vankomycinresistenta enterokocker och meticillinresistenta stafylokocker.

Streptomyces kallas ofta mögelbakterier eftersom de har likheter med mögelsvampar. Den nya varianten har fått namnet Streptomyces sp. myrophorea vilket hänsyftar på dess speciella doft som påminner om doften av olja från vintergröna.

Miljoner döda

Antibiotikaresistenta bakterier anses utgöra ett av de största hoten mot folkhälsan i de flesta länder. Beräkningar antyder att miljontals människor riskerar att dö varje år i världen runt år 2050 som en följd av att de inte längre kan behandlas med antibiotika.

Exakt hur den nyupptäckta mikroben bär sig åt för att eliminera de farliga bakterierna är än så länge okänt. Men forskarna bakom upptäckten avser nu att undersöka detta. Avsikten är att isolera de bakteriehämmande substanserna för att på sikt kunna producera nya effektiva former av antibiotika.

Fakta

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens innebär att en mikroorganism, oftast en bakterie, utvecklat motståndskraft mot antibiotika, läkemedel som är bakteriedödande eller hämmar bakteriernas tillväxt.

Hos alla bakterier finns genetiska varianter, varav några är mer motståndskraftiga mot antibiotikans effekter än andra.

Resistens utvecklas när dessa varianter gynnas genom naturligt urval och blir dominerande i bakteriestammen, vilket sker när antibiotika används.

Risken för att resistens uppkommer minskar om antibiotikan inte används i onödan, samt om bakterierna inte utsätts för alltför låga eller kortvariga doser.

Källa: NE

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46