Mögel tvingar konfirmander att bo i containrar

På grund av inomhusluftsproblem i internatet på Mataskär, där Esbo och Grankulla svenska församlingar har konfirmationsläger, sover lägerdeltagare nu i tillfälliga baracker. Bild: Jessica Kamb

Utrymmen på Mataskär där Esbo och Grankulla svenska församlings håller sina konfirmationsläger är mögelskadade. Som tillfällig lösning bor lägerdeltagarna nu i containrar.

Mataskär är en cirka tre hektar stor holme i södra Esbo där Esbo svenska församling och Grankulla svenska församling bland annat håller konfirmationsläger på somrarna. Under övriga årstider hyrs läger...