Mofi 2.0 förtydligar finskundervisningen

Det pågår ständigt utvecklingsarbete i skolor och inom lärarutbildningarna i landet.

Gymnasiestuderande Julia Huovinen lyfter i sin insändare (HBL Debatt 20.9) fram viktiga frågor om modersmålsinriktad finskundervisning. Vi vill gärna diskutera vidare några av dem eftersom det händer mycket inom språkundervisningen just nu. Från och med 2020 inleds undervisningen i A1-språk enligt läroplansgrunderna redan i årskurs 1. För de flesta elever i de svenskspråkiga skolorna innebär det här att de börjar med finska i årskurs 1, beroende på kommunernas språkprogram.

Det pågår ständigt utvecklingsarbete i skolor och inom lärarutbildningarna i landet. Ett exempel på detta är utvecklingsprojektet Mofi 2.0 (2018–2021) med målet att förtydliga den modersmålsinriktade finskundervisningens uppdrag i en ökande språklig och kulturell mångfald i svenska skolor i Finland. En konkret målsättning är att utveckla språkinriktade arbetssätt och goda modeller för undervisning som stödjer och utvecklar de tvåspråkiga elevernas bägge språk, finska och svenska, samt deras tvåspråkiga identitet. I skrivande stund är projektgruppen tillsammans med 13 mofi-lärare från olika skolor i Svenskfinland på väg till ett startseminarium för ett utvecklingsarbete som under läsåret kommer att bedrivas i den grundläggande utbildningens årskurser 1–9.

Huovinen efterlyser också mer samarbete mellan svenska och finska skolor. En modell för detta samarbete över språkgränsen som även inkluderar mofi-elever är tandempedagogik, som i allt större utsträckning tillämpas från småbarnspedagogik till gymnasier och högskolor. Tandem innebär ett ömsesidigt samarbete mellan svenska och finska skolor och elever där eleverna turvis lär sig varandras språk via samarbete och interaktion. Via tandemundervisning skapas autentiska kontakter och nätverk mellan språkgrupperna, i enlighet med läroplansgrunderna.

Michaela Pörn, professor i finska språkets didaktik, Åbo Akademi, Katri Hansell, projektforskare, FD, Åbo Akademi, Ida Rebers, forskningsbiträde, Åbo Akademi, Åsa Löf, lektor i finska, Vasa övningsskola, Yvonne Nummela, undervisningsråd i finska, Utbildningsstyrelsen, styrgruppen för Mofi 2.0

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning