Moderatledarens u-sväng öppnar för samarbete med Sverigedemokraterna

VÄNDNING. Moderatledaren Anna Kinberg Batra tog risker med sitt utspel som kunnat utlösa regeringskris ett drygt år före nästa val. Den största förändringen i svensk politik är ändå den tydliga öppningen för ett samarbete – som hon säger "i enskilda frågor" – med Sverigedemokraterna, som har uteslutits på grund av sin invandringskritik och nazistiska förflutna.Bild: Antti Aimo-Koivisto

Den svenska Moderatledaren Anna Kinberg Batra gör en kovändning när hon öppnar upp för att fälla regeringen med hjälp av Sverigedemokraterna och öka samarbetet med partiet. Men när de främsta kollegerna i den borgerliga Alliansen säger nej blir resultatet i stället en splittring. Risktagningen kan landa i ett magplask – som stärker både regeringen och Sverigedemokraterna.

STOCKHOLM Det skakade till i svensk politik i går när Anna Kinberg Batra på en snabbinkallad presskonferens kom med ett överraskande utspel. Hon är partiledare för Moderaterna som är störst av de fyra borgerliga partier som utgör Alliansen. Sedan det förra riksdagsvalet är Alliansen i opposition medan Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet bildar regering.

På pressmötet sade Kinberg Batra att hon vill att Alliansen lägger fram en gemensam budget så snart som möjligt och att hon på så sätt är beredd att med Sverigedemokraternas stöd fälla regeringen.

Fakta

Inget block har egen majoritet

Det senaste riksdagsvalet hölls i Sverige hösten 2014.

Varken Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som bildade regering, eller de fyra borgerliga Allianspartierna Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna eller Kristdemokraterna fick egen majoritet. Sverigedemokraterna däremot var den stora vinnaren med 12,9 procent av rösterna.

Av riksdagens 349 mandat har regeringen 138 mandat och får stöd av Vänsterpartiet med 21 mandat bland annat när det gäller budgeten. De borgerliga Alliansen har 141 mandat.

I den senaste opinionsmätningen från Statistiska centralbyrån i november har blocket med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 41,4 procent och Alliansen med Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna 37,9 procent.

Sverigedemokraternas stöd är 17,5 procent. Stödet för Socialdemokraterna enskilt är 29,2 procent och Moderaterna 22,8 procent.

Hon öppnade också upp för samarbete med Sverigedemokraterna i riksdagen i, som hon säger, enskilda frågor.

– Jag vill genomföra så mycket Moderat politik och Allianspolitik som möjligt. Det är det vi sökte väljarnas förtroende för 2014. Det är det vi söker väljarnas förtroende för framöver och det är det vi måste visa att vi är beredda att göra. Det betyder att inte låta något partis stöd hindra oss, och det betyder att vi är beredda att vi är öppna för att i riksdagsarbetet söka stöd för Moderata och Alliansgemensamma förslag i enskilda frågor där förutsättningar finns.

Förändringen är betydande, Svenska dagbladets politiska kommentator Göran Eriksson talar om "en dramatisk politisk u-sväng". För så sent som i höstas sade Kinberg Batra att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti som hon inte tänker förhandla med.

Och att utesluta Sverigedemokraterna – med ett nazistiskt förflutet – från makten har varit linjen inte minst sedan valet 2014.

Det var till exempel ett klart syfte med den så kallade Decemberöverenskommelsen som regeringen och de fyra Allianspartierna slutligen enades om efter riksdagsvalet. Då hade Alliansen lagt fram en budget som Sverigedemokraterna röstade på och som därmed fällde den parlamentariskt svaga regeringens alternativ, och nyval hotade.

• För ett år bröts Decemberöverenskommelsen men i praktiken har regeringen – på samma sätt som när den gällde – fått igenom sin ekonomiska politik. Med till exempel skattehöjningar har den ofta rimmat illa med Moderaternas.

Internt har det här skapat frustration och spänning i partiet samtidigt som Anna Kinberg Batra har fått se opinionssiffrorna falla, bland annat genom att väljare sökt sig till Sverigedemokraterna i stället. Så sent som i går morse publicerades ännu en för henne dyster mätning.

Och det är troligen därför som hon gjorde sitt utspel – eventuellt kalkylerat men med höga risker menar till exempel Sveriges radios politiska kommentator Tomas Ramberg. Han menar att hon valde att stärka auktoriteten i de egna leden, och i stället riskera den som ledare för Alliansen – det borgerliga regeringsalternativet.

För ser man till Allianssamarbetet landar hon i ett magplask, som Dagens Nyheter uttrycker det på ledarplats. Enligt tidningen är Kinberg Batra nu "en stukad statsministerkandidat".

Hon får nämligen inte gehör hos varken Centerpartiet (det näst största Allianspartiet som ökat i väljarstöd) eller Liberalerna.

Tvärtom var det en tydligt irriterad Centerledare Annie Lööf som till medierna i går sade hon fått kännedom om Kinberg Batras planer per sms sent kvällen innan. Det rimmar illa med det tidigare så täta Allianssamarbetet. Sprickan är uppenbar och växer.

– Jag tycker att det är tråkigt att vi inte har större samsyn i budgetfrågor och i synen på SD. Det vore bra om vi använt 2017 till att fortsätta presentera gemensamma sakförslag. Vi hade sett fram emot att vi fortsatt på den inslagna linjen, sade hon till nyhetsbyrån TT.

Liberalernas gruppledare Christer Nylander igen sade att "Liberalerna tror på Alliansen, men vi tror inte på nyvalskaos, och vi är inte beredda att samarbeta med Sverigedemokraterna."

• Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson däremot välkomnar Kinberg Batras invit. Till Sveriges radio sade han att han är beredd att rösta på en Alliansbudget, men att hans parti också måste få inflytande.

– Om det är så att Anna Kinberg Batra har för avsikt att bilda regering så hänger vårt stöd väldigt mycket ihop med dels hur den regeringen ser ut, den politik konkret man avser föra och också i vilken utsträckning man är beredd att förhandla med oss om politiken, sade Åkesson.

Visst finns det också politiska kommentatorer som menar att Moderatledaren tänker rätt. PM Nilsson, chefredaktör för Dagens industri anser till exempel att det är demokratiskt riktigt att söka största möjliga stöd i riksdagen för sin politik utan hänsyn till vilka partier som stödjer den.

• Statsminister Stefan Löfven valde i sin tur att tackla det hela med att betona vikten av stabilitet i Sverige i en allt oroligare omvärld – och att han i motsats till den främsta konkurrenten Anna Kinberg Batra står för den.

– Det här ger intrycket av ett Moderat ledarskap som totalt förlorat sin kompass.

Han betonar också att han har bjudit in till ett ökat samarbete över de i Sverige av tradition – och motsatt till Finland – så rigida blockgränserna, och antyder att låsning i politiken inte har varit hans val. Däremot står han fast i synen på Sverigedemokraterna.

Och det kan hända att just Löfven är en av segrarna i det som Annie Lööf i går kallade "politisk cirkus". Han gynnas av en försvagad Allians. Bryts hela det borgerliga samarbetet är det troligt att Centerpartiet och Liberalerna söker sig närmare regeringen medan Moderaterna och Kristdemokraterna igen närmar sig Sverigedemokraterna – som därmed klart stärker sin position.

Anna Svartström Reporter

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00