Moderaterna: Skärp er om ni vill stanna

Moderatledaren Anna Kinberg Batra. Bild: Janerik Henriksson

Man måste anstränga sig och göra rätt för sig om man vill stanna permanent i Sverige. Och lära sig svenska och svenska värderingar.

Det är budskapet som Moderatledaren Anna Kinberg Batra har med sig till den svenska politikerveckan i Almedalen.

– Om det finns någon som bott i Sverige i tio år och inte kan språket, då är det någonting som är fel, säger hon på partiets presskonferens.

I dag är det Moderaternas dag i Almedalen. Anna Kinberg Batra har fyra förslag med sig. Ett av dem är att det ska ställas större krav på att nyanlända anstränger sig att lära sig svenska, efter bästa förmåga.

Detta ska vägas in när någon vill ha permanent uppehållstillstånd. Om de nyanlända inte deltar i språk- och samhällsundervisning ska det också ske en minskning av etableringsersättningen.

– Man ska inte kunna skolka sig in i Sverige, säger hon.

Som väntat tog hon också upp "svenska värderingar". De två viktigaste är jämställdheten och att just göra rätt för sig.

Sviker värderingar

– Om man tar sig rätten att leva på andras bekostnad trots att man skulle kunna jobba och göra rätt för sig och försörja sig själv, då sviker man svenska värderingar, säger hon.

Journalisterna försökte få svar på om det framför allt gäller nyanlända.

– Oavsett vem som tar sig den rätten, så ska vi ställa hårdare krav på det. Det är viktigt att man går från bidrag till arbete när utanförskapet närmar sig en miljon, säger hon.

Den statistiken visar på så kallade helårsekvivalenter, vilket inte är samma sak som människor. I en sådan ekvivalent kan ingå 50 människor som varit sjukskrivna en vecka var.

– Det är ett problem när för många inte kommer in på arbetsmarknaden alldeles oavsett vilka definitioner man använder. Det här handlar om människor som inte kommer in i Sverige och då är jobbet en första viktig nyckel, men språket är också en viktig nyckel och vi behöver göra mer för att klara en väldigt stor integrationsutmaning som vi bara har sett början på, säger Kinberg Batra.

Positiv minister

Något prov på att man kan svenska ska dock inte hållas.

– Jag tycker att det blir skeva debatter om språktester. Det vi ställer krav på är att man ska anstränga sig och delta i det Sverige erbjuder. Gör man inte det så ska det påverka till exempel bidragen, säger hon.

Gymnasieminister Aida Hadzialic (Socialdemokraterna) säger att regeringen nu håller på att se över hur ersättningssystemen kan kopplas ihop med starkare incitament för att nyanlända ska klara av studier och komma i arbete.

– Jag personligen är inte främmande för att vi ska göra den sortens kopplingar för att förstärka incitamenten att fullfölja sina SFI-studier (svenska för invandrare), säger hon om Moderaternas förslag att ersättningen ska minskas om man inte deltar i svenskundervisning.

– Vi tar med oss detta.

Däremot tycker hon att kravet på ansträngning för att få uppehållstillstånd är diffust.

– Jag vet inte riktigt vad de menar med att anstränga sig. Förslaget verkar inte färdigt, säger hon.

Total kursomläggning

Moderaterna har redan hunnit presentera ett förslag här i Almedalen som handlar om att sätta ett tak för bidragen för att hejda de stora utgiftsökningarna. I dag föreslås också att aktivitetskravet i försörjningsstödet även ska gälla nyanlända kvinnor som är föräldralediga. De bör delta i svenskundervisningen under föräldraledigheten.

I kväll blir det andra gången som Kinberg Batra talar i Almedalen som partiledare. Hon har lyckats få upp partiets opinionssiffror och leder själv partiledarnas förtroendeliga. Efter den svidande valförlusten 2014 utlovades omprövning och förnyelse. Och tydligast har den varit inom flyktingpolitiken.

Den är numera så restriktiv att invändningarna mot samarbete med Sverigedemokraterna inte längre handlar om flyktingfrågan utan om syn på Nato och bidragssystemen.

Kursomläggningen från föregångaren Fredrik Reinfeldts Öppna era hjärtan-tal i valrörelsen 2014 kunde inte ha varit större. Sveriges asylpolitik är numera en av EU:s mest restriktiva. Moderaternas fokus har förskjutits till integration, utanförskap och svenska värderingar. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03