Moderaten Norlén blev talman i Sverige

Bild: TT/Henrik Montgomery

Partierna bröt talmanspraxis i Sverige i det spända läget. Andreas Norlén från det näststörsta partiet, Moderaterna, blir talman.

Det är partigrupperna som nominerar kandidater till talmansposterna. Själva valet äger rum efter uppropet i riksdagen den 24 september.

Först väljs talman, därefter förste vice, sedan andre vice och slutligen tredje vice talman. Det är den så kallade ålderspresidenten, alltså ledamoten med längst tid i riksdagen, som förrättar valet.

Om enbart en kandidat är nominerad sker valet utan omröstning.

Om flera kandidater är nominerade gäller följande:

Om någon riksdagsledamot begär omröstning så sker valet med slutna sedlar. Den kandidat som får mer än hälften av rösterna är vald.

Om ingen kandidat får mer än hälften av rösterna blir det en ny omröstning. Den kandidat som får mer än hälften av rösterna är vald.

Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna sker en omröstning mellan de två kandidater som fick flest röster i den andra omröstningen. Kandidaten som får flest röster är vald.

Källa: Sveriges Riksdag

Moderatpolitikern och juristen Andreas Norlén, 45, från Norrköping valdes som väntat till talman i Sveriges riksdag. Rösterna föll 203-145. Norlén valdes därmed i den slutna omröstningen högst sannolikt med stöd av Sverigedemokraterna.

Norlén har under den gångna riksdagsperioden varit ordförande för riksdagens konstitutionsutskott och har fått beröm för att ofta ha åstadkommit enhälliga utlåtanden även när KU har påpekat brister i regeringens arbete.

Hans motkandidat, socialdemokraten Åsa Lindestam valdes kort därefter enhälligt till vice talman. Lindestam kommer från Söderhamn vid Bottenhavskusten.

I det spända politiska läget i Sverige står de ledande blocken med de rödgrönas 144 mandat mot den borgerliga alliansens 143. Därför får talmannen i år en större betydelse när det gäller att bilda regering i Sverige.

Sverigedemokraterna som hittills har stått utanför regeringsinflytande i Sverige meddelade att de stöder att moderaten Norlén väljs till talman, även om riksdagens tradition skulle ha påbjudit att uppdraget skulle ha gått till det största partiet Socialdemokraterna.

Sverigedemokrat frystes ut

Sverigedemokraten Björn Söder förlorade striden om andre vice talmansposten i riksdagen mot vänsterpartisten Lotta Johnsson Fornarve. Johnsson Fornarve vann talmanskampen mot Söder med siffrorna 149 mot 82.

Enligt praxis ska posten som andre vice talman gå till det tredje största partiet, vilket är Sverigedemokraterna. Söder nomineras nu i stället till posten som tredje vice talman mot Centerns Kerstin Lundgren. Men han riskerar att även förlora den omröstningen.

– I valet mellan Centern och Sverigedemokraterna är valet enkelt för Socialdemokraterna, säger S gruppledare Anders Ygeman.

Björn Söder har kritiserats för diskriminerande uttalanden om sexuella och nationella minoriteter i Sverige.

Uppdaterad klockan 18.30.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning