Modell för pensionsutjämning efterlyses

Bild: Marthaförbundet

Om den ena föräldern är hemma länge med sitt barn går det ut över den framtida pensionen. Här borde det finnas en modell för hur föräldrarna kunde jämna ut bortfallet, säger Marthaförbundets Marina Nygård.

Den som jobbar betalar varje månad in en viss summa till sin framtida pension. Storleken på pensionen påverkas av hur mycket man har betalat in. Är man föräldraledig sjunker summan – ju längre man är...