Mobiltevetittandet sprider sig från yngre till äldre

2016 såg ungefär en tredjedel på tv via mobilen eller pekdatorn, en ökning med 14 procentenheter från 2014. Bild: Markku Ulander

Tonåringarnas sätt att titta på teveprogram verkar sprida sig också bland de vuxna. Det framgår av en ny undersökning.

Allt fler finländare tittar på teveprogram genom mobilapparater, och allt oftare ser de på programmen då det passar dem bäst.

I åldersgruppen tonåringars föräldrar, alltså finländare i åldern 41–50 år, var övergången från traditionellt tevetittande till mobilteve vanligare än i någon annan åldersgrupp. De överger inte televisionen helt, men den traditionella tv-apparaten är inte längre det enda, och inte nödvändigtvis det viktigaste, sättet att se program.

Ungefär hälften av finländarnas tevetittande sker i dagsläget via on demand-tjänster såsom Netflix.

Över två tredjedelar av finländarna ser på on demand-program dagligen eller flera gånger i veckan, en ökning på nio procentenheter från i fjol.

Över två tredjedelar ser också på television i realtid varje dag eller flera gånger i veckan.

2016 såg ungefär en tredjedel på tv via mobilen eller pekdatorn, en ökning med 14 procentenheter från 2014.

Under samma period minskade andelen som bara tittar på traditionell tv med 13 procentenheter, till ungefär två femtedelar.

– Ännu för två år sedan var det 15–17-åringarna som var mobiltittare. Nu har de sugit med sig alla andra, säger ledande konsulten Jouni Kivikoski vid konsultföretaget Prior som genomfört undersökningen.

Också i den äldsta åldersgruppen i undersökningen, 66–75-åringarna, ökade mobiltittarna medan de som enbart ser på traditionell teve minskade.

Undersökningen beställdes av Elisa. 1 300 finländare i åldern 15–75 intervjuades.

Tv-apparaterna försvinner inte

Finländarna ser i dagsläget strax över hälften av alla teveprogram i realtid. Resten av programmen tittar de på då det passar dem bäst. Undersökningen tyder på att ungefär 1,3 miljoner finländare varje dag eller varje vecka ser på teveprogram med sin smarttelefon eller pekdator.

Professor Kaarina Nikunen från enheten för kommunikation, medier och teater vid Tammerfors universitet anser att resultaten verkar trovärdiga.

– Mobilapparaterna märks tydligt i medieanvändningen hos ungdomar och unga vuxna, säger Nikunen.

Att det traditionella tevetittandet och tv-apparaterna skulle försvinna helt tror hon inte på.

– Visst är medierna föränderliga, det går inte att föreställa sig ett läge där ingenting längre skulle ändras. Men även ungdomar tittar gärna på program via en traditionell tv-skärm, den kommer säkert inte att försvinna i första taget, säger Nikunen.

Undersökningen visar också att finländare som tittar på teveprogram via mobilen är nöjdare över innehållet än de som ser på traditionell tv.

– Ju mer människan får kontroll, desto nöjdare är hen. Folk använder olika apparater sida vid sida och för olika ändamål, säger Ani Korpela som ansvarar för innehållsbusinessen på Elisa Viihde.

– De som använder mobilteve väljer väldigt noga vad de ser på. Man kan tala om skräddarsytt tittande.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning