Mobilspelen gör det svårt att locka barn till läsning

Bild: Hildonen

Många av småbarnen verkar inte alls ha någon erfarenhet av att lyssna till ens korta bilderböcker.

Jag jobbar som läsinspiratör på heltid på Hangö stadsbibliotek med uppdrag att inspirera barn från ungefär tre års ålder till äldre tonåringar till läsning. Jag blir hela tiden bättre på mitt arbete via min femtonåriga erfarenhet av tusentals grupper och mitt stora intresse för att konstant utveckla mina metoder och Hangömodellen som jag har skapat, det är säkert! – Ändå upplever jag från år till år att arbetet blir svårare.

Vår nya digitala värld kräver ett aktivt ställningstagande av familjerna. Föräldrarna borde reflektera över sin egen mobilanvändning; enligt undersökningar tittar smarttelefonanvändarna 150–300 gånger på sin mobil per dag. Mobilen verkar fastvuxen som en förlängd hand, en ny kroppsdel hos en del av användarna.

Vuxna är alltid förebilder för sina barn – på gott och på ont! Föräldrarna till mobilspelande barn borde ta reda på och vara medvetna om hur spelens krokar fungerar. Spelen konstrueras så att barnen vill ha mera hela tiden, de skall fångas, fastna och återkomma. Spelarna får regelbundet små vinster för att inte tappa hoppet, ge upp eller tröttna. Det betyder att spelen hela tiden stjäl en större bit av barnens fritid. Här behövs de vuxnas gränssättning!

Ett barn har 115 000 vakna timmar fram till tjugoårsåldern. Hur dessa timmar används formar våra barn. Dagens vuxna kommer ännu ur en barndom då tekniken inte var fullt så utbredd. Det kan vara bra att familjerna reflekterar över skillnaderna i den barndom ur vilka de har vuxit och den barndom som nu gäller för deras egna barn. Samtidigt som skolornas läroplaner förespråkar dator- och mobilanvändning redan i lågstadierna och i förskolorna kan vi se hur ett överdrivet användande av dessa kan ge försenad utveckling, minskad fysisk aktivitet, sömnsvårigheter, isolering, aggression, ångest, inlärningssvårigheter, lägre betyg och begränsad förmåga till sociala interaktioner.

Det gäller för skolorna att lära ut ett konstruktivt, vettigt läroplansstödjande mobilbruk. Nu gäller det att ta ställning. Hur mycket? Hur ofta? Vad skall slopas av det traditionella som har gett det finländska utbildningssystemet världsrenommé. En bra och objektiv bok med konkreta råd och tips för sund teknologianvändning i hemmen är Den digitala barnvakten av Patrik Wincent. Vissa forskare och experter anser att barns användning av teknik kan leda till försenad språklig utveckling vid överdrivet bruk.

I min verksamhet med grupper och klasser hör jag ett allt fattigare språk och ser ofta koncentrationssvårigheter bland de mindre barnen. Många av småbarnen verkar inte alls ha någon erfarenhet av att lyssna till ens korta bilderböcker. Om barnen först vänjer sig vid de snabba bilderna och spelen blir det svårare att locka till läsning.

Läsning är långsamt och långsamt är bra då man är liten, då man är liten skall man vägledas in i bokvärlden. Bokvärlden är för livet – inte bara för skolan. Jag tycker att vi i Finland nu har en nivå för läsning som är alldeles för låg. Vi nöjer oss med alltför lite läsning. Man blir en kompetent läsare via kvantitet. Då mängden böcker är stor upptäcker läsaren på ett helt annat sätt även bra kvalitet och olika typers texter.

I våra grannländer, Ryssland och de andra baltiska länderna, läser barnen de klassiker som är viktiga i respektive länder. Varje sommarlov har skolbarnen till uppdrag att läsa sina klassiker. Det betyder att där växer ett folk som i sina samtal, i sitt dagliga liv kan använda referenser från det landets bokklassiker. Hos oss i Finland för vi inte ens en diskussion om huruvida det skulle vara viktigt att kunna referera till våra viktiga böcker i vårt dagliga liv.

Agneta Möller-Salmela läsinspiratör, Hangö

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning