Mobilens strålning försumbar

I en insändare påstods att 5G basstationer är farliga. I en annan artikel motsatte man sig en ny basstation med motiveringen att den ökar strålningsrisken.

Gamma- och rötgenstrålningens kvantenerginivå är >100 och kan därför ge upphov till cancer. UV-strålningens kvantenergi 3–10 kan skada huden allvarligt. Därför bildas skyddande pigment när vi utsätts för UV-strålning. Det synliga ljusets kvantenergi 2-3 skadar varken hud eller ögon ens vid mycket stark ljus. Pupillen ser till att näthinnan får lagom mycket ljus. Den infraröda (värme) strålningens kvantenergi är 0,001–2. Känslosinnet övervakar att vi inte får för lite eller för mycket värme (fryser eller steks). Mobilens mikrovågors kvantenergi är försumbar (0.000 01), även den värmer.

Enligt STUK uppmäts typiskt 0,000 4 W/m2 på 200m avstånd från basstationer eller samma som från ett stearinljus som ligger 100 m från betraktaren. Största uppmätta värdet var 0.01 W/m2 när en basstationsantenn låg direkt bakom väggen. För allmänheten får radiostrålningen inte överstiga 10 W/m2.

Jag inser inte varför svag lågenergistrålning skulle vara farlig då vi sommartid kan vistas ute i solsken (800 W/m2) och många älskar att exponera hela sin kropp för farlig UV-strålning i timtal.

En ny basstation har motsatt verkan. Mobiltelefonens sändareffekt kan stiga till 1 W i dåliga förhållanden. Effekten adapteras automatiskt till hörbarhetsförhållandena. En ny basstation kan sänka effekten dramatiskt. Jag har hellre 0.1 W vid örat och 0,000 4 W/m2 från basstationen än 1 W vid örat och 0,000 04 W/m2 från basstationen.

Arne Nylund telekom DI, Esbo

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning