"Mobilen inte bara skadlig, kan göra gott för barnen"

Studier som påstår att barns hjärnor påverkas negativt av mobilanvändande ifrågasätts. Bild: TT/FREDRIK SANDBERG

En brittisk undersökning visar att upp till 2,5 timmars mobilanvändning om dagen kan förhöja det psykiska välbefinnandet, eftersom det är ett enkelt sätt att ha kontakt med vänner och hålla sig uppdaterad.

Brittiska forskare ifrågasätter studier som menar att barn och ungdomar blir beroende av sina mobiler och att mobilanvändningen kan påverka hur hjärnan utvecklas, rapporterar Vetenskapsradion.

Termen popcornhjärna har använts av forskare som anser att mobilanvändande är skadligt för barn och ungdomar.

Begreppet bygger på en teori om att hjärnan alltid strävar efter mesta möjliga välmående till minsta möjliga energikostnad, och att till exempel mobilspelande gör att barnen kan sysselsätta sig långa perioder utan att de behöver engagera sig i mänskliga relationer. Detta ska i sin tur leda till att deras hjärnor inte utvecklas som de ska.

– Vi som jobbar med barn dag efter dag ser en förändring. Vi ser helt klart att ungdomar har jättesvårt att beskriva hur de mår. De hittar inte ord, säger psykiatern Hassan Jaghoory, som menar att barn och ungdomars beteenden har ändrats sedan 2012 – året då smarta telefoner slog igenom på allvar.

Nu ifrågasätter forskare teorin om popcornhjärnor. En brittisk undersökning visar i stället att upp till 2,5 timmars mobilanvändning om dagen tvärtemot kan förhöja det psykiska välbefinnandet, eftersom det är ett enkelt sätt att ha kontakt med vänner och hålla sig uppdaterad.

Mer mobilanvändning än så kan enligt undersökningen leda till att man mår sämre, men då handlar det framför allt om att man håller på med mobilen i stället för att sova.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning