Mobilapp ska förebygga stroke

Bild: Mostphots

En ny applikation på smarttelefonen kan registrera hjärtflimmer och minska risken för en stroke. Den banbrytande applikationen har utvecklats på Åbo universitet.

Den kostnadseffektiva innovationen antas rädda liv överallt i världen och väcka ett stort intresse på den internationella marknaden för hälsofrämjande hjälpmedel.

Åbo universitet och Åbo universitetscentralsjukhus har undersökt sammanlagt 300 patienter, varav hälften led av hjärtflimmer. Forskarna lyckades identifiera hjärtflimmer med hjälp av en vanlig smarttelefon med en träffsäkerhet på 96 procent.

– Forskningsresultaten är betydande eftersom det i patientgruppen fanns väldigt många olika typer av hjärtproblem. Forskningen gjordes i blindo så att vi hade mätningsdata som vi analyserade, men vi saknade förhandsuppgifter om dem som led av hjärtflimmer, säger projektchef Tero Koivisto på Åbo universitetscentralsjukhus.

Mätningens resultat skickades tillbaka till sjukhuset för kontroll, vilket innebar att resultaten inte kunde optimeras i efterhand.

– Jag var spänd på hur väl algoritmen skulle klara av försöket då testgruppen var så krävande. Jag måste medge att jag blev positivt överraskad över hur väl algoritmen till sist fungerade, säger Koivisto.

Smarttelefonen diagnostiserar

Metoden föddes inte över en natt utan bygger på sju års systematisk forskning. Att identifiera hjärtflimmer har sysselsatt kardiologer och medicinska proffs längre än så. Åbo-teamets forskare gick in för att mäta rörelser i bröstkorgen med hjälp av en accelerometer som registrerade hjärtflimmer på ett tillförlitligt sätt.

– De flesta smarttelefoner innehåller en accelerometer. Därför beslöt vi att utveckla en enkel applikation som kan användas i smarttelefonen. I framtiden kommer alla som äger en smarttelefon att kunna identifiera hjärtflimmer i sin egen bröstkorg, säger Koivisto.

Enligt överläkare Juhani Airaksinen på sjukhusets kardiologiska avdelning är det första gången som man med hjälp av vanlig konsumtionselektronik kan uppnå så tillförlitliga mätningsresultat som dessutom har handfast nytta i sjukvården.

– Det här underlättar diagnostiseringen och försnabbar vården. Det finns till och med en potential att uppnå stora ekonomiska besparingar, säger Airaksinen.

Kommersialiseringen av den nya applikationen är redan långt hunnen. Försäljningen har överlåtits till bolaget Precordior som underlyder Åbo universitet.

– Vi har patentskydd på den vårdmetod och applikation som vi har utvecklat. Vi förhandlar för tillfället bland annat med investerare i Kalifornien och Asien. Jag tror på försäljningen av den här lösningen, säger vd Tuomas Valtonen på bolaget Precordior.

Forskningsresultaten presenterades i början av mars i den renommerade tidskriften Circulation.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03