Möbelhandlare prickas – ”reapriser” är inte alltid billigare

Bild: Skärmbild

Flera möbelaffärer vilseleder kunderna genom att ange sina priser så att de ser ut att vara rabatterade, trots att det angivna fullpriset aldrig har använts. Konsumentombudsmannen kräver skärpning.

Konsumentombudsmannen har under tiden augusti–januari undersökt flera möbelaffärers nätsidor för att ta reda på hur de anger rabatterade priser i marknadsföringen. De företag vars nätsidor synades var Kruunukaluste, Metropoli Kaluste, Stemma, Finsoffat, Isku-Yhtymä, Vepsäläinen och Jysk. Enligt ett meddelande från Konkurrens- och konsumentverket fanns brister i alla företags nätsidor, men omfattningen varierade.

Ett vanligt fel är att rabattprocenten är påhittad och att produkten aldrig har sålts till det angivna fullpriset. Ibland uppges ett erbjudande gälla bara under en viss tidsperiod. Men sådana perioder följdes ofta av en ny likadan period, upprepade gånger.

En produkt kunde till exempel kring julen bjudas ut som rea-erbjudande, trots att priset varit detsamma ända sedan augusti. Ibland höjs priset tillfälligt, för att en kort tid senare åter annonseras ut som rabatterat.

De berörda företagen har gjorts uppmärksamma på bristerna i marknadsföringen samt att verksamheten strider mot tillämpningen av konsumentskyddslagen. Konsumentombudsmannen följer också i fortsättningen möbelbranschens marknadsföring. Om man märker upprepade fall av olaglig marknadsföring kan konsumentombudsmannen utfärda förbud eller föra saken till marknadsdomstolen.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00