Mobbningsforskare får vetenskapspris på 100 000 euro

Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Professor Christina Salmivalli på Åbo universitet fick Finlands vetenskapspris på tisdagen. Hon har forskat i ungdomarnas utveckling och i synnerhet i mobbning och faktorer som förklarar mobbning.

Salmivalli har också utvecklat metoder för att ingripa mot mobbning. Hennes forskningsresultat har bland annat använts för åtgärdsprogrammet Kiva skola mot mobbning.

Salmivalli har också jobbat för Finlands Akademi, Stavangers universitet och Edit Cowan-universitetet i Australien.

Priset delas ut vart annat år och uppgår till 100 000 euro.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) delade ut priset i samband med Vetenskapsforum i Åbo på tisdagen.

Priset delas ut som erkänsla för framstående vetenskaplig forskning och det delades nu ut för 11:e gången.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03