Mobbningen måste motverkas

Temabild.Bild: Mostphotos

Mobbning och exkludering är fortfarande ett alarmerande stort problem i dagens skolor och daghem, säger Gunilla Holm, professor i pedagogik.

– Våra barn är oerhört privilegierade jämfört med resten av världen. Det bästa är att alla får ta del av en skola som bygger på jämställdhet och jämlikhet. Vi har en läroplan som är bäst i världen enligt mig. Därför finns det inga ursäkter till att inte förverkliga målsättningarna till fullo, säger Gunilla Holm, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet.

Holm anser att mobbning och exkludering fortfarande är ett alarmerande stort problem i dagens skolor och daghem. Fokus ligger fortsättningsvis på offren, inte på skolkulturen eller de vuxnas ansvar. Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL utsätts 15 procent av eleverna för upprepad mobbning och en tredjedel deltar på något sätt i mobbning. Av elever med utländsk bakgrund har var tredje utsatts för mobbning på grund av etnicitet. De som är mest utsatta är barn med funktionsnedsättning. De löper tre gånger större risk att utsättas för sexuellt våld.

– Mångfald är mycket mer än etnicitet. Undervisningen ska vara genussensitiv, men också klassensitiv. Redan i daghemmen förekommer fördomar mot exempelvis romer och judar, och väldigt få kan tänka sig vara bästa kompis med ett barn med funktionsnedsättning.

– En av mina bekantas döttrar hade självmordstankar redan som 5-åring på grund av mobbning. Hon blev kallad tjock trots att hon bara var lite mullig, säger Holm.

Påfallande många elever tvingas byta skola på grund av mobbning. Holm förespråkar aktivism och flaggar för att det införs som en del av lärarutbildningen. Utan resurser kan man motverka både mobbning och fördomar, både hos elever och hos personal.

– Det är chockerande hur man talar om elever, som normala och icke-normala. Det kan man åtgärda utan pengar, säger Holm.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33