Mobbningen fortfarande ett problem – "Där det finns människor finns det också problem"

Ingrid Geust och Christian Haga är vänelever i grundskolan Norsen i Helsingfors. Sedan i måndags har skolan också haft en egen skolcoach, Annika Kuusniemi. Bild: Niklas Tallqvist

Sex procent av eleverna i grundskolans åttonde och nionde klasser utsätts regelbundet för mobbning i Finland. Vid Grundskolan Norsen i Helsingfors satsar man hårt på förebyggande verksamhet med vänelever och en pinfärsk skolcoach.

Mobbningen har inte försvunnit någonstans men den har åtminstone delvis flyttat från skolornas korridorer till nätet och där det finns människor förekommer det också mobbning. Det säger biträdande rek...